28 ม.ค. 63 10 วิธีป้องกัน “ไวรัสอู่ฮั่น”

10 วิธีป้องกัน “ไวรัสอู่ฮั่น”ด้วยความห่วงใย จาก ผอ.พฤษภา  ปุยานุสรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก