28 ม.ค. 66 กิจกรรมการประกวด สื่อสร้างสรรค์ผ่านทาง TikTok โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนแบบบูรณาการ

กิจกรรมการประกวด สื่อสร้างสรรค์ผ่านทาง TikTok โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนแบบบูรณาการ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
<<<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>>