29ม.ค.65 มิจฉาชีพได้ปลอมแปลงเอกสารปลอมเรื่องการเก็บเงินบำรุงประจำปี2564 (เงินคงสภาพ)(2-64)

ด้วยมิจฉาชีพได้ปลอมแปลงเอกสารปลอมเรื่องการเก็บเงินบำรุงประจำปี2564 (เงินคงสภาพ)

โดยเรียกเก็บจากนักเรียนโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

บัดนี้โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริกได้แจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เรียบร้อยแล้ว

จึงแจ้งให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบและอย่าหลงเชื่อข้อความตามประกาศฯ