29 มิ.ย. 2567 ปฐมนิเทศ นศท.ปี 1 ประจำปีการศึกษา 2567 ณ หอประชุมโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช

29 มิ.ย. 2567 ปฐมนิเทศ นศท.ปี 1 ประจำปีการศึกษา 2567 ณ หอประชุมโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 >>ชมภาพ<<