29 ก.ย. 63 งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ บุคลากรในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ผอ.พฤษภา  ปุยานุสรณ์ รองผู้อำนวยการ ตัวแทนครูและบุคลากร ร่วมงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ บุคลากรในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 29 กันยายน 2563
<<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>