29 ก.ย. 63 เพชรจริกรวมใจส่งท่านรองเอกพร ทองส่งโสม

ผอ.พฤษภา  ปุยานุสร์ รองผู้อำนวยการ ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนรวมใจส่งท่านรองเอกพร ทองส่งโสม วันที่ 29 กันยายน 2563 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
<<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>