29 ก.ย. 65 งานมุทิตาจิตเกษียณอายุรารชการของ ผอ.พฤษภา ปุยานุสรณ์ และอ.สุวดี หงส์พันธ์

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรร่วมงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการของ ผอ.พฤษภา ปุยานุสรณ์ และอ.สุวดี หงส์พันธ์ วันที่ 29 กันยายน 2565 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
<<<ชมภาพทั้งหมด>>>