29 ต.ค. 65 คณะครูช่วยกันดูแล นศท.ปี1-3 ฝึกภาคปกติ ณ ศูนย์ฝึก นศท. ค่ายวชิรวุธ

คณะครูช่วยกันดูแล นศท.ปี1-3 ฝึกภาคปกติ ณ ศูนย์ฝึก นศท. ค่ายวชิรวุธ วันที่ 29 ตุลาคม 2565
<<<ชมภาพทั้งหมด>>>