29 พ.ย. 65 กิจกรรมอัจฉริยภาพทางสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน

นักเรียนร่วมกิจกรรมอัจฉริยภาพทางสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565
<<<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>>