29 มิ.ย. 63_ประชุม รองผู้อำนวยการ, หัวหน้าฝ่าย, หัวหน้าระดับ, หัวหน้าหมวด

ผอ.พฤษภา  ปุยานุสรณ์ ร่วมประชุม รองผู้อำนวยการ, หัวหน้าฝ่าย, หัวหน้าระดับ, หัวหน้าหมวด, หัวหน้าเวรประจำวัน, ยาม, คนขับรถ วันที่ 29 มิถุนายน 2563 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
<<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>