29 มี.ค. 62_ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

 

ผอ.พฤษภา  ปุยานุสรณ์ รองผู้บริหาร คณะครูทุกท่าน ร่วมประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา วันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

<<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>