29 มี.ค. 65 กิจกรรม SCIT SMART LAB เรื่อง ชาอัญชันบอก pH และ การฟอกสีจาง

นักเรียน ม.4 เข้าร่วมกิจกรรม SCIT SMART LAB เรื่อง ชาอัญชันบอก pH และ การฟอกสีจาง ในวันที่ 26 มีนาคม 2565
<<<ชมภาพทั้งหมด>>>