29 มี.ค. 65 กิจกรรม SCIT SMART LAB เรื่อง ดอกไม้ Chromatography การเคลือบทองแดงด้วยไฟฟ้า

นักเรียน ม.5 เข้าร่วมกิจกรรม SCIT SMART LAB เรื่องดอกไม้ Chromatographyการเคลือบทองแดงด้วยไฟฟ้า วันที่ 27 มีนาคม 2565
<<<ชมภาพคลิก>>>