29 มี.ค. 66 ดร.สุชาติ เอียดวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก รองผู้อำนวยการครูที่รับผิดชอบงานMETAVERSE ถ่ายทอดการสร้างบทเรียน AVR ขั้นพื้นฐาน ด้วยแฟลตฟอร์ม EON-XR (CREATING AVR BASIC LESSON WITH EON-ER PLATFORM) โรงเรียนวัดมเหยงคณ์

ดร.สุชาติ เอียดวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก รองผู้อำนวยการครูที่รับผิดชอบงานMETAVERSE ถ่ายทอดการสร้างบทเรียน AVR ขั้นพื้นฐาน ด้วยแฟลตฟอร์ม EON-XR (CREATING AVR BASIC LESSON WITH EON-ER PLATFORM) โรงเรียนวัดมเหยงคณ์
<<<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>>