3 ก.ค. 62_เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562 ณวัดศรีทวี