3 ก.พ. 64_ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2563


ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 สอบระหว่างวันที่ 15 – 19 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
<<รายละเอียด>>