3 ก.พ. 64_ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักการภารโรง


ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักการภารโรง จำนวน 5 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4-19 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องสำนักงานอำนวยการ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
<<รายละเอียด>>