3 ก.ย. 62_โครงการวิจัย เรื่องความสัมพันธ์ของภาวะมวลกระดูกดัชนีของชีวเคมีของการสร้างกระดูกและสัดส่วนร่างกาย ของเด็กอ้วนหลังออกกำลังกาย แบบแอโรบิค โดยคณะแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก เข้าร่วมโครงการวิจัย เรื่องความสัมพันธ์ของภาวะมวลกระดูกดัชนีของชีวเคมีของการสร้างกระดูกและสัดส่วนร่างกาย ของเด็กอ้วนหลังออกกำลังกาย แบบแอโรบิค โดยคณะแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันที่ 3 กันยายน 2562 <<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>