3 ต.ค. 62_ฝ่ายกิจการนักเรียนประชุมหัวหน้าเวรประจำวันและคุณครูงานรักษาวินัย

 

ฝ่ายกิจการนักเรียนประชุมหัวหน้าเวรประจำวันและคุณครูงานรักษาวินัย วันที่ 3 ตุลาคม 2562 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก <<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>