3 พ.ค. 66 คณะครูจัดหนังสือเรียน สมุด และอุปกรณ์การเรียน ปีการศึกษา 2566

คณะครูจัดหนังสือเรียน สมุด และอุปกรณ์การเรียน ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
<<<ชมภาพทั้งหมด>>>