3 ม.ค. 63_ร่วมอวยพรปีใหม่ท่าน ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ และผู้บริหารเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ร่วมอวยพรปีใหม่ท่าน ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ และผู้บริหารเทศบาลนครนครศรีธรรมราช วันที่ 3 มกราคม 2563 ณ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช <<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>