3 ส.ค 65 นักเรียนรับมอบทุนการศึกษาจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

นักเรียนรับมอบทุนการศึกษาจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด วันที่ 3 สิงหาคม 2565 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
<<<ชมภาพทั้งหมด>>>