3 เม.ย. 64 รายงานตัวนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564

ผอ.พฤษภา  ปุยานุสรณ์ รองผู้อำนวยการ รับรายงานตัวนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 3 เมษายน 2564 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
<<<<ชมภาพคลิก>>>>