3-9 เม.ย. 2563 รับเอกสารการจบการศึกษา ของนักเรียน ม.3 และ ม.6

ผอ.พฤษภา  ปุยานุสรณ์ ครูและบุคลากรทางการศึกษา แจกเอกสารการจบการศึกษา ของนักเรียน ม.3 และ ม.6 บริเวณอาคารอเนกประสงค์ ซึ่งมีจุดคัดกรอง ก่อนรับเอกสาร

ระหว่างวันที่ 3-9 เมษายน 2563 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก <<ชมภาพคลิก>>