30พ.ย.64 ขอเชิญร่วมประชุมผู้ปกครอง (ออนไลน์) เพื่อหาปรึกษาหารือจากทุกฝ่ายในการเตรียมเปิดเรียนแบบออนไซต์ (On-site)2-64

30พ.ย.64 ขอเชิญร่วมประชุมผู้ปกครอง (ออนไลน์) เพื่อหาปรึกษาหารือจากทุกฝ่ายในการเตรียมเปิดเรียนแบบออนไซต์ (On-site) วันวันอังคารที่ 30 พ.ย.64 เวลา 13.00 น. – 15.00 น. ผ่าน Zoom และ Youtube live การเข้าประชุมจะแจ้งลิงค์ผ่าน Facebook โรงเรียน2-64
อ่านรายละเอียด >>คลิก<<