30พ.ย.64 ประชุมการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น2564(2-64)

30พ.ย.64 คณะผู้บริหารและครูเข้าร่วมประชุมการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 ผ่านระบบออนไลน์2-64
ชมภาพ >>คลืก<<