30ม.ค.64 ประมวลภาพการสอบโครงการเพชรจริกแชมป์เปี้ยนเทส ครั้งที่9 ปีการศึกษา2563

30ม.ค.64 ประมวลภาพการสอบโครงการเพชรจริกแชมป์เปี้ยนเทส ครั้งที่9 ปีการศึกษา2563

ชมภาพ >>คลิก<<