30 ก.ย. 62_งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ของบุคลาการในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ผอ.พฤษภา  ปุยานุสรณ์ รองผู้อำนายการ ครูและบุคลากรร่วมงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ของบุคลาการในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2562<<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>