30 ก.ย. 65 ผอ.พฤษภา ปุยานุสรณ์ และอาจารย์สุวดีหงส์พันธ์ ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 เข้า พบ ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

ผอ.พฤษภา ปุยานุสรณ์ และอาจารย์สุวดีหงส์พันธ์ ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 เข้า พบ ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
<<<ชมภาพทั้งหมด>>>