30 ก.ย. 65 เพชรจริกรวมใจส่งท่านผู้อำนวยการพฤษภา ปุยานุสรณ์ และอาจารย์สุวดี หงส์พันธ์

คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน ร่วมส่งท่านผู้อำนวยการพฤษภา ปุยานุสรณ์ และอาจารย์สุวดี หงส์พันธ์ ในวันเกษียณอายุราชการ วันที่ 30 กันยายน 2565
<<<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>>