30 ต.ค. 63 คณะศึกษาดูงาน นิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ม.ทักษิณ 1-63

ผอ.พฤษภา  ปุยานุสรณ์ รองผู้อำนวยการ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน นิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ม.ทักษิณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
<<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>