30 พ.ค. 2567 กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ “ตอบคำถามสัมภาษณ์อย่างไร” ให้โดนใจกรรมการ โดยคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

30 พ.ค. 2567 กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ “ตอบคำถามสัมภาษณ์อย่างไร” ให้โดนใจกรรมการ โดยคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

>>ชมภาพ<<