30 มิ.ย.63_ทำความสะอาดอาคารสถานที่ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

บุคลากรทำความสะอาดอาคารสถานที่ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก วันที่ 30 มิถุนายน 2563
<<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>