30 มิ.ย. 63_โครงการอบรมให้ความรู้สู้ภัยโควิด-19

ผอ.พฤษภา  ปุยานุสรณ์ รองผู้อำนวยการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมโครงการอบรมให้ความรู้สู้ภัยโควิด-19 วันที่ 30 มิถุนายน 2563 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
<<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>