30 มิ.ย. 65 มอบรางวัล กิจกรรมแข่งขันการประดิษฐ์ รถบรรทุกไข่ด้วยกระดาษ โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน แบบบูรณาการ

ผอ.พฤษภา  ปุยานุสรณ์ มอบรางวัล กิจกรรมแข่งขันการประดิษฐ์ รถบรรทุกไข่ด้วยกระดาษ โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน แบบบูรณาการ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
<<<ชมภาพทั้งหมด>>>