30 ม.ค. 63 กองสาธารณสุขเทศบาลนครนครศรีธรรมราช พ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก ให้กับโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก


กองสาธารณสุขเทศบาลนครนครศรีธรรมราช พ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก ให้กับโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก วันที่ 30 มกราคม 2563 <<ชมภาพคลิก>>