30 ส.ค. 65 กิจกรรมแข่งขันหมากฮอสไทยและหมากรุกไทย

นักเรียนร่วมกิจกรรมแข่งขันหมากฮอสไทยและหมากรุกไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วันที่ 30 สิงหาคม 2565 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
<<<ชมภาพทั้งหมด>>>