31 ก.ค. 63_การแข่งขันการพูดวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563

กิจกรรมการแข่งขันการพูดวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก