31 ต.ค. 62_ประชุมหัวหน้าระดับสายชั้น

ผอ.พฤษภา  ปุยานุสรณ์ ร่วมประชุมครูหัวหน้าระดับสายชั้น วันที่ 31 ตุลาคม 2562 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก<<ชมภาพคลิก>>