31 ต.ค. 66 ผู้อำนวยโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก รองผู้อำนวยการ ครู เปิดกิจกรรมวันฮาโลวีน ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ณ บริเวณลานอเนกประสงค์

31 ต.ค. 66 ผู้อำนวยโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก รองผู้อำนวยการ ครู เปิดกิจกรรมวันฮาโลวีน ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ณ บริเวณลานอเนกประสงค์

>> ชมภาพ <<