31 พ.ค. 2567 กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์และสาธารณกุศล เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี ณ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

31 พ.ค. 2567 กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์และสาธารณกุศล เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี ณ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

>>ชมภาพ<<