31 พ.ค. 52_พิธีถวายเครื่องราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี


ผอ.พฤษภา  ปุยานุสรณ์ รองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรทุกท่าน นักเรียนทุกคนร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก<<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>