31 มี.ค. 66 ประกาศโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก เรื่อง รับสมัครครูสอนภาษาอังกฤษชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวต่างประเทศ จำนวน 2 อัตรา รับสมัครระหว่างวันที่ 1-20 เมษายน 2566 ณ ห้องสำนักงานอำนวยการ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก เรื่อง รับสมัครครูสอนภาษาอังกฤษชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวต่างประเทศ จำนวน 2 อัตรา รับสมัครระหว่างวันที่ 1-20 เมษายน 2566 ณ ห้องสำนักงานอำนวยการ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
<<<รายละเอียด>>>