31 มี.ค. 66 ประกาศโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา รับสมัครระหว่างวันที่ 3 – 11 เมษายน 2566ณ ห้องสำนักงานอำนวยการ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา รับสมัครระหว่างวันที่ 3 – 11 เมษายน 2566ณ ห้องสำนักงานอำนวยการ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
<<<รายละเอียด>>>