31 มี.ค. 66 ประกาศโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้าง (โครงการจ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งครูผู้สอน เอกวิชาภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา ณ ห้องสำนักงานอำนวยการ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้าง (โครงการจ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งครูผู้สอน เอกวิชาภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา รับสมัครระหว่างวันที่ 3-11 เมษายน 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องสำนักงานอำนวยการ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
<<<รายละเอียด>>>