31 ม.ค. 63 นักเรียนจัดทำมายแมพเพื่อป้องกันไวรัสโคโรน่า

นักเรียนจัดทำมายแมพเพื่อป้องกันไวรัสโคโรน่า ที่กำลังระบาดอยู่ตอนนี้ วันที่ 31 มกราคม 2563 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก <<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>