4 ก.ค. 2567 นางสาวปริญา ศิริวงศ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างระบบไฮดรอลิกอย่างง่าย ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนแบบบูรณาการ ประจำปีการศึกษา 2567

4 ก.ค. 2567 นางสาวปริญา ศิริวงศ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างระบบไฮดรอลิกอย่างง่าย ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนแบบบูรณาการ ประจำปีการศึกษา 2567

>>ชมภาพ<<