4 ก.พ. 64_การฝึกทักษะการนำเสนอข้อมูล เรื่อง ไบโอม รายวิชา ว33246 ชีววิทยา 6 ชั้น ม.6

นักเรียนร่วมการฝึกทักษะการนำเสนอข้อมูล เรื่อง ไบโอม รายวิชา ว33246 ชีววิทยา 6 ชั้น ม.6 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
<<ชมภาพคลิก>>