4 ต.ค.62_ทีมงานวิชาการ ประชุมสรุปงานในฝ่ายวิชาการ และเตรียมงานสำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ทีมงานวิชาการ ประชุมสรุปงานในฝ่ายวิชาการ และเตรียมงานสำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 4 ตุลาคม 2562 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก <<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>