4 ธ.ค. 63 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี พัฒนา / จิตอาสา

ครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี พัฒนา / จิตอาสา วันที่ 7 ธันวาคม 2563  โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
<<ชมภาพทั้งหมด>>